Privacybeleid Scouting Gustaaf Adolf Groep 't Harde

Scouting Gustaaf Adolf 't Harde verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

 

Privacystatement

In het privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Gustaaf Adolf via ledenadministratiesysteem Scouts Online van Scouting Nederland. Het privacystatement van SOL is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

Lidmaatschapsregistratie

De lidmaatschapsregistratie verloopt via inschrijfformulieren. De gegevens worden via de post verstuurd naar onze postbus waar de penningmeester toegang tot heeft.

Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in Scouts Online en wordt het fysieke inschrijfformulier bij de penningmeester opgeslagen. Deze formulieren worden bewaard totdat het lid zich uitschrijft. Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy.

Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen

Scouting Gustaaf Adolf hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving.
Toch zit een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook is het voor activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een overnachting of kamp, noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Voor deze gelegenheden wordt gebruikgemaakt van een gezondheidsformulier / -vragenlijst die dient te worden ingevuld en ingeleverd door de ouders/verzorgers. De ingeleverde vragenlijsten worden zorgvuldig bewaard en niet digitaal geregistreerd. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak als genoemd op het formulier. Het formulier wordt direct na afloop van de activiteit vernietigd.

Relevante gezondheidsinformatie opkomsten

In sommige situaties is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden op de hoogte is van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik. Scouting Gustaaf Adolf mag deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ niet registreren, maar wijst ouders/verzorgers bij lidmaatschapsregistratie op het belang van het verstrekken van deze informatie aan het leidingteam. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

Registratie regionale activiteiten

Voor regioactiviteiten en kampen wordt gebruikgemaakt van Scouts Online. Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy.

Financiële gegevens

Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA-machtiging in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard en machtigingsgegevens worden geregistreerd in ledenadministratiesysteem Scouts Online. Deze gegevens worden na uitschrijving vernietigd.  Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy. De penningmeester van de vereniging heeft inzicht in de financiële gegevens.

Informatie omtrent banktransacties worden 7 jaar bewaard door de penningmeester. Conform de wet op de Rijksbelastingen.

Contactlijsten

Iedere speltak-leiding heeft in Scouts Online de beschikking over namen, adresgegevens en telefoonnummers en emailadressen van leden en ouders van de betreffende speltak. In geval van nood kan de begeleiding ouders van de jeugdleden zo bereiken.

Elk (jeugd-)lid van Scouting kan in Scouts Online de gegevens van de leden van de eigen speltak inzien, waarbij sommige gegevens van een individueel lid afgeschermd kunnen zijn.

Maakt de speltak wel gebruik van een fysieke lijst, dan zullen hier uitsluitend de namen en telefoonnummers van de leden en/of ouders op getoond worden, dus zonder adresgegevens. Tevens worden deze fysieke lijsten in een afgesloten ruimte bewaard. 

Beeldmateriaal

Scouting Gustaaf Adolf maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van de vereniging en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende lid. Toestemming is altijd in te trekken.

Verhuurzaken

Voor het huren van 1 van de locaties gelden aanvullende privacy bepalingen. Voor de registratie van huurders worden de persoonsgegevens van de 'hoofdhuurder' opgeslagen ten behoeve van het verstrekken van facturen en voor overige informatie. Deze persoonsgegevens worden daarnaast gebruikt om tijdens en na de huurperiode contact te hebben over het verblijf en het afhandelen van eventuele schade die door het verblijf is ontstaan.

De persoonsgegevens blijven tot het einde van het opvolgende boekjaar beschikbaar ten behoeve van de financiële verantwoording. Persoonsgegevens van de huurders zijn alleen bekend bij de penningmeester, de verhuurcoördinator en de contactpersoon tijdens de huurperiode.

Verstrekking aan derden

In uitzonderlijke gevallen word minimaal noodzakelijke informatie gedeeld met overheidsinstanties. Specifiek gaat dit om gemeentelijke subsidies waarbij de woonplaats en leeftijd van belang is. In het geval van individuele subsidie vanwege bijvoorbeeld een handicap gebeurd dit in overleg met de betrokkene.  Op dit moment vind dat niet plaats.

Communicatie

Het privacybeleid van Scouting Gustaaf Adolf is terug te vinden via www.gustaafadolfgroep.nl/privacyen op te vragen via het secretariaat op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Datalekken

Indien er sprake is van (of een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd. Mocht je twijfels hebben kun je ook melding doen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vanwaar het verder word opgepakt.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Scouting Gustaaf Adolf binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.